Grįžti atgal

Profitus news Investuotojo žodynėlis

2024-01-19 16:00:00

INVESTAVIMAS

Investuotojo žodynėlis

Kartais pradėti naujus dalykus sunku, nes neturime patirties, daug ko nežinome ir dažnu atveju net nesuprantame sąvokų bei terminų, tad Profitus komanda nori pagelbėti pradedantiesiams investuotojams ir parengėme sąvokų žydynėli, kuris padės susigaudyti investavimo pasaulyje. Šis žodynėlis bus nuolatos pildomas, kai pastebėsime, kad kažkuri sąvoka gali būti nevisiems suprantama, ją aprašysime čia. Taip pat, jeigu kyla klausimų, galite jų ieškoti ir Profitus dažniausiai užduodamuosiuose klausimuose (D.U.K). 

 

Investavimo sąvokos

 • Diversifikacija - tai tokia investavimo strategija, kai investavimui skirta suma yra paskirstoma į kelias dalis ir išskaidoma po skirtingas investicijas. Pavyzdžiui, turint 1000 eurų, jie padalinami į 4 lygias dalis ir paskirstomi po skirtingus projektus, šalis ar investicinius instrumentus. Tokiu būdu investicinis portfelis tampa subalansuotas bei labiau apsaugotas nuo rizikos, nes net jeigu prarasite vieną investiciją, jums dar bus likusios kitos. Dėl šios strategijos investuotojų investicinis portfelis nepriklauso nuo vienos įmonės sėkmės ar vienos šalies ekonomikos, todėl tikėtina, kad toks portfelis bus saugesnis.

 

 • Likvidumas - tai sąvoka apibrėžianti, kaip greitai investiciją galima iškeisti į grynus pinigus. Įsivaizduokite, kad investavote į nekilnojamą turtą nuomai ir po kažkurio laiko jums prireikė pinigų. Šiuos pinigus turite gauti iš jūsų nusipirkto nekilnojamo turto. Tuomet suprasite, kad nekilnojamas turtas, jeigu jį norima parduoti rinkos kainomis, yra mažiau likvidus, negu žinomos įmonės akcijos ar kita, didesnio likvidumo investicija. Prieš investuojant visuomet svarbu įsivertinti likvidumą, atsižvelgiant ar jums gali artimiausiu metu prireikti papildomų lėšų.

 

 • Finansinė pagalvė - taip vadinama suma pinigų, kuri yra atsidėdama prieš investuojant. Ši suma yra neliečiama ir kaupiama ten, iš kur lengvai, jums prireikus savo santaupas galėtumėte pasiimti. Finansinė pagalvė naudojama tuomet, kai jūs netenkate savo pagrindinio finansinio šaltinio ir kažkurį laiką jūs turite išgyventi be jo, tad kad nereikėtų stabdyti savo investicijų yra būtina finansinė pagalvė. Pinigų suma, kurią reikia kaupti finansinėje pagalvėje priklauso nuo kiekvieno žmogaus situacijos, tačiau tai gali būti nuo 2 iki 12 mėn. jūsų išlaidų sumos. Kokią sumą pinigų jums reikia atsidėti priklauso nuo jūsų darbo specifikos, išlaidų bei įsipareigojimų dydžių, tad apie tai galite pasikonsultuoti su finansų konsultantu.

 

 • Ilgalaikis investavimas - tai investavimo strategija, kai investuojama ilgam periodui, tai gali būti ir 5 ir 10 metų investicija. Ilgalaikis investavimas pasižymi didesniu saugumu bei mažesnėmis laiko sąnaudomis. 

 

 • Trumpalaikis investavimas - tai investavimo strategija, kai orientuojamasi į trumpo periodo investicijas, kurios gali trukti kelis mėnesius. Šios investicijos laikomos rizikingesnės (priklauso nuo investicinio instrumento) ir reikia skirti daugiau laiko, nes pasibaigus investicijai, reikės ieškoti naujos investicijos, kur įdarbinti savo lėšas.

 

 • Aktyvus investavimas - tai tokia investavimo strategija, kai investicijomis yra užsiimama tiesiogiai t.y. nuolatos sekamos naujienos, analizuojami pasiūlymai bei prižiūrima rinka bei čia ir dabar atliekami veiksmai. Toks būdas teoriškai gali atnešti daugiau grąžos nei pasyvus investavimas, tačiau reikia skirti labai daug laiko, kad būtų įgautos žinios, kurios tai leistų padaryti. Kalbant apie akcijas, dažnu atveju aktyvūs investuotojai neesugeba uždirbti daugiau investuodami į pavienes akcijas patys, negu tie investuotojai, kurie renkasi pasyvų investavimą ir investuoja į SNP500 fondą. Tai nutinka dėl to, kad dažnu atveju vadovaujamės emocijomis ir taip priimame neteisingus investicinius instrumentus.

 

 • Sudėtinės palūkanos - tai lėšos, kurias uždirbate už pinigus, kuriuos jau uždirbote iš investicijų anksčiau. Pavyzdys galėtų būti, kad investuojate 1000 eurų su 10% metinėmis palūkanomis ir po investicinio termino pabaigos jūs atgaunate 1000 eurų + uždirbtus 100 eurų palūkanų. Jeigu šių lėšų neišsiimsite, bet vėl investuosite su 10% palūkanomis, tai jūs padidinsite savo investicinį krepšelį ir grįžus investicijai jau uždirbsite ne 100 eurų, o 110 eurų ir iš viso turėsite 1210 eurų (1000 eurų + 100 eurų + 100 eurų + 10 eurų). Taip kiekvieną kartą investuojant gautas palūkanas susidaro sudėtini palūkanų principas ir uždirbate daug greičiau, nes didėja jūsų investuojama suma. Sudėtines palūkanas dažniausiai gauna tie, kurie investuoja vadovaujantis ilgalaikio investavimo principu.

 

Sutelktinio finansavimo sąvokos

 • Sutelktinis finansavimas – tai investavimo bei verslo finansavimo būdas, kuris apjungia dvi suinteresuotas šalis: juridinius asmenis (verslus), kurie skolinasi pinigus verslo finansavimui, plėtrai, refinansavimui bei kitom reikmėms. Vystytojai norėdami pasiskolinti reikiamą sumą pinigų,  turi įkeisti investuotojams nekilnojamą turtą, kuris yra tarsi papildoma apsaugos priemonė jeigu verslo planas nesivystytų taip sklandžiai kaip planuota. Antroji suinteresuota pusė yra investuotojai (tiek juridiniai, tiek fiziniai), kuriems yra suteikiama galimybė finansuoti verslo paskolas. Sutelktinio finansavimo platformos apjungia šias dvi suinteresuotas puses ir leidžia joms uždirbti pinigus: investuotojams fiksuotas metines palūkanas už tai kad paskolina lėšas verslams, o vystytojams yra suteikiamos reikalingos lėšos verslo plano įgyvendinimui.

 

 • Refinansavimas – tai tokia finansinė strategija, kai įmonės turimus įsipareigojimus pakeičia kita, nauja skola, kurios sąlygos yra palankesnės arba labiau tinkamos verslui. Projekto refinansavimas vyksta keliais atvejais. Dažniausiai refinansavimas projekto vystytojui yra suteikiamas kai yra matoma, jog nebus galimybės laiku išpildyti projekte nurodytų terminų grąžinant investicijas ir palūkanas investuotojams. Projekto refinansavimo tikslas yra padengti esamą skolą tokiu būdu pratęsiant skolos grąžinimo terminą. Toks finansavimo tipas leidžia NT vystytojui sumažinti finansinį krūvį bei padidina galimybes efektyviau valdyti savo įsipareigojimus.

 

 • Projektų reitingai – Tai sistema, pagal kurią yra suskirstyti platformoje finansuojami projektai, siekiant investuotojams atskleisti projektų rizikingumą / saugumą. Projektų reitingą nustato Profitus sukurtas algoritmas. Reitingui nustatyti vertiname patį projektą (vertė, pelningumas, patrauklumas rinkai), vystytoją (jo reputaciją bei kreditingumą), akcininkus (jų reputaciją bei kreditingumą) bei atliekame ,,stress‘‘ testą („o kas jei?‘‘ kaip pavyzdys sustotų pardavimai ar įmonė turėtų galimybę toliau mokėti palūkanas, o pabaigoje grąžinti paskolą). Profitus platformoje iš viso yra 10 skirtingų projektų reitingų ir jie skirstomi nuo D iki A+, kuomet A+ yra aukščiausias mūsų suteikiamas reitingas (žemiausia rizika).  Kuo aukštesnis reitingas, tuo palūkanų norma yra žemesnė, nes projektas yra mažesnės rizikos.

 

 • LTV rodiklis (angl. Loan-to-value) – tai rodiklis, kuris parodo paskolos ir turto vertės santykį. Jis rodo, kiek procentų įkeisto nekilnojamojo ar kito turto sudaro paskolą. Pavyzdžiui, jeigu vystytojas siekia gauti 70 tūkst. eurų, tai jo įkeistas turtas investuotojams turi būti bent 100 tūkst., tokiu atveju LTV bus 70%. LTV skaičiavimo formulė labai paprasta: paskolos sumą reikia dalinti iš įkeičiamo turto vertės bei padauginti iš 100%, kad gautųsi procentinė išraiška. Kuo mažesnis LTV procentas – tuo geriau, nes tai reiškia, kad daugiau turto įkeista investuotojams. Tačiau reikėtų nepamiršti atkreipti dėmesį kokiu būdu įkeistas turtas – pirmine hipoteka, antrine ar kt.

 

 • Patirties turintis investuotojas – investuotojas, suprantantis su investavimu į kapitalo rinkas susijusią riziką ir turintis tinkamų išteklių prisiimti tą riziką nepatirdamas per didelių finansinių pasekmių. Investuotojai gali būti priskiriami patirties turinčių investuotojų kategorijai, jeigu jie atitinka nustatytus identifikavimo kriterijus. Patirties turinčiais investuotojais laikomi šie fiziniai arba juridiniai asmenys: 1) juridiniai asmenys, atitinkantys bent vieną iš šių kriterijų: ne mažiau kaip 100 000 EUR nuosavų išteklių; ne mažesnė kaip 2 000 000 EUR grynoji apyvarta; ne mažesnis kaip 1 000 000 EUR balansas; 2) fiziniai asmenys, atitinkantys bent du iš šių kriterijų: ne mažesnės kaip 60 000 EUR asmeninės bendrosios pajamos per fiskalinius metus arba didesnis kaip 100 000 EUR finansinių priemonių portfelis, kurį sudaro piniginiai indėliai ir finansinis turtas; investuotojas dirba arba yra bent vienus metus dirbęs finansų sektoriuje eidamas profesines pareigas, kurioms reikalingos žinios apie numatomus sandorius arba paslaugas, arba investuotojas yra bent 12 mėnesių ėjęs juridinio asmens vadovaujamas pareigas; per paskutinius keturis metų ketvirčius kapitalo rinkose investuotojas įvykdė vidutiniškai 10 stambių sandorių per ketvirtį.

 

 • Kas yra patirties neturintis investuotojas?   Patirties neturintis investuotojas – investuotojas, kuris nėra patirties turintis investuotojas: Pagal Sutelktinio finansavimo reglamentą Profitus privalo atskirti patirties turinčius ir patirties neturinčius investuotojus. Investuotojas, turintis mažai žinių ar patirties investavimo paslaugų srityje, laikomas patirties neturinčiu investuotoju. Patirties neturintys investuotojai vis tiek gali investuoti Profitus platformoje, tačiau jie turi būti pasiruošę prisiimti su investavimu susijusią riziką, o Profitus privalo jiems papildomai pateikti informacijos apie riziką. Mūsų paslaugomis besinaudojantiems patirties neturintiems investuotojams taikomos investuotojų apsaugos priemonės, kaip 4 dienų apsvarstymo laikotarpis, per kurį galima atšaukti savo atliktą investiciją. Apmąstymo laikotarpis patirties neturinčiam investuotojui prasideda nuo to momento, kai būsimas patirties neturintis investuotojas pateikia pasiūlymą investuoti arba pareiškia susidomėjimą, ir baigiasi po keturių kalendorinių dienų. Jei investuotojas atliko daugiau nei vieną investiciją į tą patį projektą, apmąstymo laikotarpis skaičiuojamas nuo pirmos investicijos datos ir baigiasi po keturių kalendorinių dienų.

 

 • Europos Sutelktinio finansavimo reglamentas - Reglamentas (ES) 2020/1503 (Sutelktinio finansavimo reglamentas) yra visoje Europoje galiojanti teisės aktų sistema, kuri numato, kad licencijuotas sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjas visose ES valstybėse narėse turi atitikti tuos pačius arba panašius teisės aktų reikalavimus, todėl gali veikti visos Europos mastu. Pagrindinis sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjų prievolių pagal šią reguliavimo sistemą tikslas - smulkiųjų investuotojų apsauga.

 

 • Rizikos kategorija - Projektai yra grupuojami į Rizikos kategorijas, naudojantis Profitus unikaliu algoritmu. Kiekviena Rizikos kategorija atitinka tam tikrą įsipareigojimų nevykdymo tikimybę, kuri nustatyta remiantis teoriniu įmonės modeliu, kuriam sukurti buvo naudojami istoriniai įsipareigojimų nevykdymo duomenys. Gaunant naujus istorinius duomenis, nustatytų Rizikos kategorijų įsipareigojimų nevykdymo tikimybės yra reguliariai peržiūrimos ir esant poreikiui pakeičiamos. Šiuo metu numatytos šios įsipareigojimų nevykdymo tikimybės:

 

 • LTC rodiklis LTC (angl. Loan-to-cost) - Paskolos ir projekto išlaidų santykis, kuris nurodomas procentine išraiška. Pavyzdžiui, jeigu LTC rodiklis yra 70% bei projekto savininkas siekia pasiskolinti 70 000 eurų, projekto išlaidos turi minimaliai siekti 100 000 eurų. Taip pat įvertinama, ar projekto būsimos pajamos bus pakankamos padengti paskolos bei palūkanų sumą.

 

 • Rekomendavimo programa - Rekomendavimo programa suteikia galimybę, jau esamiems Profitus investuotojams, kviečiant draugus dalintis savo patirtimi bei uždirbti dar daugiau. Už sėkmingą rekomendaciją tiek pakviestas draugas, tiek jūs gausite premijas. 

 

 • Lemonway - Lemonway yra mokėjimo paslaugų tiekėjas, kuris yra reguliuojamas Prancūzijos banko (ACPR). Įmonė suteikia galimybę susikurti asmeninę, tik investuotojui dedikuotą elektroninę piniginę su atskiru IBAN, kurioje bus laikomos lėšos naudojamos investavimui. Pinigai yra atskirti nuo Profitus veiklos ir saugomi „BNP Paribas“ banke.

 

 • Pirminė hipoteka – ši sąvoka yra naudojama apibrėžti paskolos užtikrinimo priemonės tipą, kai projekto vystytojas už paskolą įkeičia turimą turtą investuotojams. Turto įkeitimas reikalingas tuomet, kai paskolos gavėjas tampa nemokus, t.y. nevykdo savo įsipareigojimų