Dokumentai

Naudojimosi taisyklės investuotojams

Naudojimosi taisyklės projekto savininkams

Skundų nagrinėjimo ir ginčų sprendimo tvarka

Asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas

Interesų konfliktų vengimo politika

Skolų išieškojimo procedūra

Projektų savininkų patikimumo vertinimo taisyklės

Rekomendavimo programos taisyklės

Priimtinų nekilnojamojo turto vertintojų sąrašas Lietuvoje

Priimtinų nekilnojamojo turto vertintojų sąrašas Latvijoje

Priimtinų nekilnojamojo turto vertintojų sąrašas Estijoje

Investuotojo žinių patikrinimo tvarka

Investavimo rizikos