Grįžti atgal

Profitus news Kaip gauti finansavimą verslui?

2024-04-25 03:30:00

FINANSAVIMAS

Kaip gauti finansavimą verslui?

Planuojate kurti, plėtoti ar atnaujinti turimą verslą? O gal susidūrėte su netikėtais sunkumais ir staiga prireikė pinigų apyvartinėms lėšoms? Tokiose situacijose gali pagelbėti verslo finansavimas. Tai puikus būdas greitai reaguoti ir išspręsti kilusius sunkumus, gauti reikalingų apyvartinių lėšų, pradėti naują verslą, kuriam reikia pradinių investicijų ar auginti jau startavusį. Tai puiki galimybė atnaujinti verslą, jo veikloje naudojamą įrangą, pagerinti technologijas. Finansavimas verslui gali būti tiek grąžinamas, tiek negrąžinamas. Bet pakalbėkime apie viską nuo pradžių.

 

Kas yra verslo finansavimas?

Verslo finansavimas – tai konkrečiam verslo vienetui suteikiama paskola, parama arba kita finansinė pagalba. Paprastai paramos formos pagalba dažniausiai skiriama konkrečiai veiklai atlikti (pvz., viena iš Europos Sąjungos paramų skatina diegti atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą verslo reikmėms, tad gali finansuoti saulės elektrinių įrengimą), paskolos ar kita finansinė pagalba (verslininkų, investuotojų) dažnai neturi paskirties ir gali būti naudojama išties plačiai. Verslo finansavimas – tai būdas greičiau ir efektyviau augti, atsinaujinti, plėstis, padengti turimus ar kasdienius įsipareigojimus. Be to, tai gali būti puikia paskata pradėti naują veiklą, įgyvendinti savo viziją ir norus. Finansavimas verslui skiriamas į dvi didesnes grupes: negrąžinamą ir grąžinamą paramą.

 

verslo-finansavimas

 

Negrąžinama parama verslui 

Negrąžinama parama verslui – tai tokio tipo parama, kuria padengiamos visos tam tikram veiksmui skirtos išlaidos, ar bent jau jų dalis. Naujiems ar esamiems verslams gali būti skiriama verslo parama iš Europos Sąjungos, valstybės, rajonų, savivaldybių ar kitų vienetų. Paprastai parama skirta tam tikrai konkrečiai veiklai ar veiksmui, pavyzdžiui, technologiniam įmonės atnaujinimui, darbuotojų mokymui, naujų darbo vietų steigimui ir panašiai.

 

Grąžinama parama

Grąžinamas verslo finansavimas – tai, kitaip tariant, paprasčiausia paskola, kurią gali suteikti bet kuris Europos bankas, kredito, greitųjų kreditų, lizingo bendrovės, skolinimosi platformos. Tokia paskola verslui suteikia galimybę greičiau pasiekti užsibrėžtų tikslų, įsigyti darbui būtinų priemonių, paslaugų, greičiau apmokėti susikaupusias sąskaitas, investuoti į plėtrą ir augimą.

 

„Profitus“ paskolos verslui

Viena iš veiklos finansavimo galimybių – paskolos verslui. Smulkiam ir vidutiniam verslui augti skirtos „Profitus“ verslo paskolos – tai lengvas ir greitas būdas pasiskolinti be jokios biurokratijos ir rūpesčių. Paskola verslui – tai galimybė greičiau ir efektyviau auginti savo idėją. Ji skirta kasdienėms verslo išlaidoms, plėtrai, įrankiams, būtinoms prekėms ar paslaugoms įsigyti, įsipareigojimams padengti. Verslo paskola gali būti naudojama ir kitų įsipareigojimų refinansavimui. Gausite pasiiūlymą paskolai iki 5 000 000 eurų labai greitai, o metinės verslo paskolos palūkanos tik nuo 5 %. Paskolos teikiamos nekilnojamo turto vystymo projektams, jų plėtrai, renovacijai, kasdienėms verslo išlaidoms, būtinoms prekėms, paslaugoms ar įrangai įsigyti, mokesčiams padengti, nuomos projektams, NT projekto užbaigimo darbams ir kitiems jūsų lūkesčiams tenkinti. 

 

Profitus-paskola-verslui

 

ES parama naujam verslui

Kita galimybė gauti finansavimą – ES finansavimo programos. Pavyzdžiui, iki 2027-ųjų metų vykdoma mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“, kuri skatina siekti tvarumo, kovoti su klimato kaita ir skatinti konkurencingą Europos sąjungos augimą. Pavyzdžiui, siūloma investicinė parama įmonėms, norinčioms įdiegti saulės elektrines, siekiančioms didinti energijos vartojimo efektyvumą; parama, skatinanti aplinkai palankių produktų arba technologijų kūrimą ir diegimą ir kt. Finansavimas gali būti tiesioginis, arba netiesioginis.

 

Netiesioginis finansavimas

Netiesioginį finansavimą reguliuoja nacionalinės ir regioninės valdžios institucijos, naudodamos Europos struktūrinius ir investicijų fondus arba Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę. Netiesioginiai finansavimai sudaro apie 80 procentų visų Europos sąjungos skiriamo biudžeto.

 

Tiesioginis finansavimas

Tiesioginis finansavimas – tai konkrečiam verslui skiriama parama. Tai gali būti dotacijos – konkretiems projektams skirta parama (dotacijoms gauti paprastai skelbimas viešas konkursas, riboto laiko kvietimas teikti paraiškas), arba parama pagal sutartį, skirta tam tikroms prekėms ar paslaugoms įsigyti, darbams atlikti (pvz., mokymams, tyrimams, įrangai).

 

Europos sąjungos finansavimą gali gauti bet kokio dydžio ir sektoriaus tiek naujos, tiek jau rinkoje įsitvirtinusios įmonės, verslai ir verslininkai, startuoliai. Kiekvienais metais ES parama padeda daugiau nei 200 000 įmonių augti ir tvirtėti. Norint gauti ES finansavimą, reikia atitikti konkrečiai paramai gauti keliamus reikalavimus ir pildyti paraišką (kvietimas pildyti paraišką galioja ribotą laiką, dažniausiai 2–3 mėnesius).

 

Europos sąjunga itin suinteresuota naujų verslų steigimui, todėl egzistuoja ne viena ES parama naujam verslui. Finansavimas naujam verslui gali padėti daug greičiau ir efektyviau startuoti, padėti įsigyti verslui reikalingas patalpas, įrangą, sukurti naujas konkurencingas darbo vietas. ES parama smulkiam verslui pradėti – tai puikus tramplinas, padedantis greičiau ir efektyviau veikti.

 

Europos-parama-verslui

 

Savivaldybės parama verslui

Kiekviena savivaldybė turi numatytą viso rajono gyventojams skirtą paramos dalį, kuri gali būti skirta įvairiems, tiek naujiems, tiek jau veikiantiems verslams remti.

 

Savivaldybės suteikiama parama verslui 

Kiekviena savivaldybė siekia skatinti smulkųjį verslą ir siūlo teikti paraiškas paramai gauti. Kokią paramą gali skirti jūsų savivaldybė galite sužinoti internetiniame savivaldybės puslapyje arba turizmo ir verslo informacijos centro internetinėje svetainėje.

 

Savivaldybės parama verslo pradžiai

Savivaldybės taip pat siekia prisidėti prie naujo verslo plėtros ir siūlo naujai besikuriančioms veikloms bent kelias paramas. Jomis galima padengti pradines įmonės steigimo išlaidas ar net dalyvavimą įvairiose parodose ar mugėse, skirtose verslams. Visą reikalingą informaciją apie paramą verslo pradžiai galite gauti regioniniuose verslo informacijos centruose.

 

LR Žemės ūkio ministerijos parama verslui

Žemės ūkis – itin plati ir didelių investicijų reikalaujanti sritis. Norint įtvirtinti naują, efektyvų ūkį, įsigyti būtiniausias darbo priemones ir technikas reikia gerokai patuštinti kišenes. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija yra suinteresuoti skatinti naujų verslų pradžią kaimo vietovėse ir taip kelti mažesnių savivaldybių ir seniūnijų ekonominę padėtį. Būtent dėl šios priežasties LR Žemės ūkio ministerija skiria paramas naujiems ir jau sukurtiems verslams.

Valstybės parama verslui skatina labai mažas ir mažas įmones kaimo vietovėse augti ir plėstis. Ja skatinama ūkininkų ir kitų fizinių asmenų ekonominė veikla, apimanti įvairius žemės ir ne žemės ūkio verslus, produktų gamybą, apdorojimą, perdirbimą, pardavimą, įvairių paslaugų teikimą. Šiuo metu LR Žemės ūkio ministerija siūlo 4 paramos paketus:

 • jaunųjų ūkininkų įsikūrimui skirta parama

 • parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse

 • smulkiesiems ūkininkams skirta parama

 • parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti

Norint pasinaudoti valstybės parama verslui, būtina užpildyti nustatytos formos paraišką, pateikti verslo planą, finansines ataskaitas, pažymas, komercinius tiekėjų pasiūlymus ir kitą ES paramai gauti būtiną informaciją, nurodytą konkrečios paramos apraše.

 

ES-parama-žemės-ūkiui

 

Valstybės parama individualiai veiklai

Individuali veikla – viena iš laisvai samdomo darbo formų. Paskutiniu metu tai išties populiari darbo forma. Visgi, norint pradėti dirbti savarankiškai, išsiimti individualios veiklos pažymą, taip pat reikia investicijų. Palikus samdomą darbą ir pradėjus vystyti individualią veiklą dažnai susiduriama su išties rimtais finansiniais sunkumais. Ypač jei veikla pradedama naujai ir nėra pastovių klientų rato, užtikrintų pardavimų. Kai kurios veiklos sritys reikalauja ir specialios įrangos, įrankių, žaliavų, galų gale – patalpų veiklai plėtoti. Šaunu tai, kad valstybė skatina individualią veiklą ir siūlo kiekvienam šiuo keliu žengiančiam asmeniui pasinaudoti įvairiomis paramomis.

 

Valstybės parama individualiai veiklai gali padėti daug lengviau ir paprasčiau startuoti ir palengvinti didelę išlaidų naštą veiklos pradžioje. Žmonės, kurie pirmą kartą steigia darbo vietą sau jų įsteigtoje labai mažoje įmonėje, gali gauti savarankiško užimtumo rėmimo priemonės subsidiją. Šią subsidiją galima gauti Užimtumo tarnyboje sudarius individualios užimtumo veiklos planą, kuriame numatyta užimtumo rėmimo priemonė. Šia parama pasinaudoti gali visi darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis arba kurių darbingumas yra iki 25 procentų; darbingo amžiaus neįgalūs bedarbiai, kuriems nustatytas 30–40 procentų darbingumo lygis arba vidutinis neįgalumo lygis; bedarbiai iki 29-erių metų. 

 

Norint pasinaudoti šia galimybe gauti paramą būtina užpildyti paraišką. Vertinant jas didelis dėmesys skiriamas tiems, kurie individualia veikla nori užsiimti kaimo vietovėse arba ten, kur yra didelis nedarbo lygis. Vertinant paraiškas atkreipiamas dėmesys ir į tai, kiek nuosavų lėšų skiria pats paraiškos teikėjas, koks yra prašomos paramos dydis, planuojama veikla, darbo vietų skaičius, darbo patirtis ir kvalifikacija. Daugiau apie valstybės paramą individualiai veiklai galima sužinoti Užimtumo tarnybos puslapyje.

 

Smulkaus verslo finansavimas

Turint smulkų verslą neretai didesniems pirkiniams prireikia papildomo finansavimo. Kasdienės išlaidos, marketingo kaštai, žaliavų, resursų pirkimas, atlyginimai darbuotojams neretai sudaro didelę dalį išlaidų ir verslo plėtrai ar atsinaujinimui finansų paprasčiausiai nebelieka. Tokiu atveju dažnai verslo savininkai ieško papildomo finansavimo. Finansavimas smulkiam verslui gali būti labai įvairus: nuo negrąžinamos Europos Sąjungos paramos, iki paskolos. Smulkų verslą remia ne tik ES, bet ir Lietuvos Respublika, konkrečios ministerijos, savivaldybės ar kiti mažesni vienetai.

 

Kas kelerius metus ES nustato prioritetines finansavimo kryptis. Iki 2027-ųjų didžiausias dėmesys skiriamas mokslinių tyrimų ir eksperimentinei plėtrai bei inovacijoms, verslo procesų skaitmeninimui, žiedinės ekonomikos didinimui, atsinaujinančių energetikos šaltinių įrengimui. Tad smulkaus verslo savininkai gali drąsiai pasinaudoti Europos paramomis ir vykdyti infrastuktūros atnaujinimą, procesų skaitmeninimą, naujų produktų ar projektų kūrimą, įdiegti atsinaujinančius energetikos išteklius ar net atlikti antrinį atliekų panaudojimą. Jei, visgi, paramomis pasinaudoti nėra galimybių, visuomet egzistuoja smulkaus verslo finansavimas paskola.

 

Paskola-smulkiam-verslui 

 

Paskolos verslams

Finansavimas smulkiam verslui, stambiai įmonei ar net individualiai veiklai gali padėti tapti didesniu, stabilesniu ar pelningesniu vienetu. Deja, bet ne visada Europos finansavimas verslui pasiekiamas – norint jį gauti reikia atitikti tam tikras numatytas sąlygas ir vykdyti keliamus reikalavimus. Kai nepavyksta gauti tokio finansavimo verslai ir jų savininkai dažnai atsigręžia į paskolas. Paskolos verslams – taip pat puikus įrankis, padedantis toli gražu ne vienoje srityje.

 • Pagalba plėtojant verslą (norinčios augti įmonės, verslai patiria išties dideles išlaidas. Norint gerinti situaciją neretai prireikia didelių pirminių investicijų. Paskolos gali paspartinti veiklos augimą, padėti atidaryti naujus skyrius, padidinti gamybos pajėgumus, sukurti naujas darbo vietas ir kt.).

 • Parama verslo pradžiai (paskola verslui pradėti – tikras išsigelbėjimas tiems, kurie turi nuostabią idėją, puikų planą jai įgyvendinti, tačiau tam neužtenka santaupų. Paskola leis greičiau pradėti veiklą, įsigyti darbui reikalingų priemonių ar prietaisų ir suteiks galimybę jais greičiau naudotis).

 • Apyvartinių lėšų papildymas (apyvartinės lėšos – tai tokios lėšos, be kurių nepavyks vystyti veiklos. Kasdien įmonės patiria įvairias gyvybiškai svarbias išlaidas. Staiga sumažėjus apyvartinėms lėšoms veikloms gali kilti didelis pavojus. Kartais nutinka taip, kad norint tinkamai veikti būtina pasiskolinti. Dažniausiai apyvartinių lėšų pritrūksta sezoninėms veikloms, ar verslams, kuriems klientų mokėjimų reikia ilgiau palaukti. Papildomi finansai padeda padengti kasdienes išlaidas: darbo užmokesčius, komunalinius mokesčius, prekėms ar paslaugoms teikti reikalingas žaliavas ar resursus).

 • Technologijų ir įrangos diegimas ar atnaujinimas (siekiant didesnio verslo produktyvumo ar našumo dažnai reikia investuoti į naujoves. Inovacijos išties reikšmingos ir padeda sparčiai augti, tačiau, ne paslaptis, – kainuoja daug. Nepaisant to, Lietuvos įmonės didelę kapitalo dalį skiria būtent technologijų diegimui ir įrangos naujinimams, tad dažnai prireikia paskolos verslui).

 • Galimybė pagauti palankias aplinkybes (kartais verslai sulaukia išties puikių pasiūlymų, pavyzdžiui, kai žaliavų tiekėjas pasiūlo įsigyti didesnį, bet pigesnį produkcijos kiekį, ar pastebi unikalias galimybes, kurioms prireikia nenumatytos, ir dažnai didelės, sumos. Tokie atvejai išties gali padėti verslui sutaupyti, augti ar didinti savo konkurencingumą, tačiau reikalauja investicijų čia ir dabar. Norint nepraleisti tokių progų verslų savininkai dažnai renkasi imti paskolas ir taip pasinaudoti palankia proga).

 

Kaip gauti paskolą verslui?

Paskolą verslui galima gauti net neišėjus iš namų. Pavyzdžiui, skolinantis per „Profitus“ paskolos verslui pasiūlymas suteikiamas vos per kelias dienas nuo paraiškos pateikimo išties greitai ir lengvai, o svarbiausia, itin lanksčiomis sąlygomis! Viskas, ką reikia padaryti – tai užpildyti užklausos formą ir per kelias dienas mūsų konsultantai susisieks su jumis ir pasiūlys patį palankiausią sprendimą jūsų verslui! Be to, čia rasite ir verslo paskolos skaičiuoklę, tad preliminarią informaciją apie galimas palūkanas ir mokesčius galėsite sužinoti jau dabar. „Profitus“ siūlo skolintis net iki 5 milijonų eurų 3–36 mėnesių laikotarpiui, o palūkanos – vos nuo 5 procentų!

 

Kas gali gauti verslo paskolą?

Kreiptis dėl verslo paskolos gali visi juridiniai asmenys, turintys mažas, vidutines ar dideles įmones, vykdantys individualią veiklą ar dirbantys pagal verslo liudijimą. Verslo paskola gali būti tiek ilgalaikė, skirta investicijoms ir veiklos plėtrai, tiek trumpalaikė, kai prireikia apyvartinių lėšų. Verslo paskolą gauti išties lengva, jei įmonės pajamos stabiliai auga, taikomas diversifikavimas, įmonės turi gerą kredito istoriją, jų pardavimai yra pelningi.

 

Kaip pasiruošti verslo paskolai?

Tam, kad paskolos paraiška nebūtų atmesta būtina pasiruošti iš anksto. Pirmiausiai, reikėtų apsibrėžti, kokią sumą norima pasiskolinti ir kam tiksliai ji bus skirta, kokioms problemoms spręsti. Kitas svarbus klausimas – verslo pajėgumas, t. y. kaip verslas vykdys paskolos įsipareigojimus. Labai svarbu apmąstyti ir pasiruošti ne tik optimistiškam, bet ir išties pesimistiškam scenarijui, apsvarstyti net ir tokius atvejus, kaip didžiausių klientų praradimas ar pajamų nuosmukis, pasiruošti planą, kaip tokioje situacijoje bus valdoma paskola. Be to, prieš kreipiantis dėl paskolos reikėtų parengti ir visus naujausius dokumentus apie įmonės finansinę padėtį: metines finansines ataskaitas, banko sąskaitos išrašus, buvusių (jei tokių yra) įsipareigojimų vykdymo ataskaitą. 

 

Kaip-pasiruošti-paskolai 

 

Ką svarbu žinoti prieš imant paskolą verslui?

Imant paskolą verslui reikėtų žinoti, kad kai kuriais atvejais paskoloms gauti būtinas užstatas.

 • Paskolos be užstato – puikus variantas greitai prireikus nedidelės sumos: nedidelės investicijos, papildomų finansų apyvartinėms lėšoms, pasitaikius itin palankiai progai investuoti ir kt.

 • Paskolos su užstatu – tai dažniausiai didesnės paskolos, skirtos verslo modernizavimui, didesnei plėtrai, investicijoms. Tokių paskolų užstatu gali būti nekilnojamasis turtas, įmonės dalis, produkcija ar kt.

Prieš imdami paskolą gerai apmąstykite savo galimybes, įvertinkite galimas rizikas. Skolinkitės protingai ir toks verslo finansavimas taps ne inkaru, stabdančiu augimą, bet burėmis, padedančiomis greitai ir efektyviai skrosti verslo vandenyną.