Registruotis

Įkainiai

Susipažinkite su paslaugų kaina

 
Paslaugų rūšysPaslauga        Mokestis
BENDROS
PASLAUGOS
Paskyros sukūrimas 0 Eur
Paskyros administravimas 0 Eur
Paysera sąskaitos atidarymas 0 Eur
INVESTAVIMO
PASLAUGOS
Investuotojo mokestis 0 Eur
Sutarties sudarymas / administravimas 0 Eur
Automatinio pavedimo mokestis per Paysera sistemą 0 Eur
Automatinio pavedimo mokestis per Trustly sistemą (tiek investavimo, tiek investicijų, palūkanų, kitų lėšų grąžinimo) 0 Eur
SKOLINIMOSI
PASLAUGOS
Paraiškos administravimas ir vertinimas 

0 Eur

Platformos mokestis1 (vienkartinis) 2,5%

Sutarties administravimo mokestis(mėnesinis)

 0.07-0,09% mėnesiui
Hipotekos administravimas ir saugojimas (vienkartinis mokestis) 350 Eur

Leidimo parduoti, pakartotinai įkeisti turtą suteikimas (už kiekvieną operaciją)

Leidimas išduodamas per 5 darbo dienas

 150 Eur
Notaro mokestis*

* pagal patvirtintus notaro įkainius
 

0,2-0,3% nuo daikto vertės

(ne mažiau nei 14,48 Eur, bet ne daugiau nei 144,81 Eur)
Automatinio pavedimo mokestis, kai investuotojai lėšas perveda per Paysera sistemą3 

0,15 Eur už operaciją

Automatinio pavedimo mokestis, kai investuotojai lėšas perveda per Trustly sistemą4 

4 Eur

Išankstinio grąžinimo mokestis 

Ne mažiau nei papildomos 2 mėnesių palūkanos nuo grąžinamos sumos5

Finansavimo nutraukimo mokestis6 3 mėnesių palūkanos nuo finansuojamos sumos, taip pat Tarpininkavimo mokestis ir Sutarties administravimo mokestis
PAPILDOMI MOKESČIAI
NEĮVYKDŽIUS ĮSIPAREIGOJIMŲ
Delspinigiai7 0,05% per dieną
Vėlavimo palūkanos 20% metinės palūkanos
Turto realizavimo mokestis8 5%
Išieškojimo procedūra9 5%

 

1 skaičiuojama nuo surinktos sumos, tiksli suma nurodoma Pasiūlyme
2 mėnesinis mokestis, skaičiuojamas už visą paskolos laikotarpį (nepriklausomai nuo to, ar paskola grąžinama anksčiau laiko), kuris turi būti sumokamas visas iš karto; jei paskola nėra grąžinama laiku, šis mokestis skaičiuojamas iki galutinio paskolos grąžinimo
3 mokestis skaičiuojamas už kiekvieno Investuotojo investuojamos sumos įmokėjimą į Sąskaitą, sufinansuotos sumos išmokėjimą Projekto savininkui, Projekto savininko įmokų ir palūkanų grąžinimą į Sąskaitą, taip pat, tam tikrais atvejais ir įmokos/ palūkanų išmokėjimą Investuotojams iš Sąskaitos
4 vienkartinis mokestis už Investuotojų sumų pervedimą
5 tiksli suma nurodoma Pasiūlyme ir/ ar Finansavimo sandoryje
6 mokama tais atvejais, kai Projektas jau paskelbtas Platformoje ir pradėtas sutelktinio finansavimo lėšų surinkimo procesas
7 delspinigiai neskaičiuojami už turėjimo sumokėti ir sumokėjimo dienas
8 skaičiuojama nuo realizuoto turto vertės (Profitus priklausantis komisinis, pridedamas prie išieškomos skolos ir išskaičiuojamas iš investuotojui grąžinamos sumos)
9 skaičiuojama nuo išieškomos skolos dydžio (pridedamas prie išieškomos skolos ir išskaičiuojamas iš investuotojui grąžinamos sumos)