Grįžti atgal

Profitus news Investiciniai projektai: apie jų rūšis ir valdymą

2024-02-16 13:30:00

INVESTAVIMAS

Investiciniai projektai: apie jų rūšis ir valdymą

Investiciniai projektai yra esminis verslo plėtros ir ekonomikos augimo veiksnys. Tokie projektai leidžia įmonėms plėsti savo veiklą, modernizuoti infrastruktūrą, diegti naujas technologijas bei didinti savo konkurencingumą. Investiciniai projektai taip pat yra svarbūs nacionalinės ir regioninės ekonomikos plėtrai, nes jie skatina inovacijas, kuria naujas darbo vietas ir gerina gyvenimo kokybę. Ne vienas investicinis projektas prisideda ne tik prie šalies ekonomikos augimo, tačiau leidžia iš to uždirbti ir investuotojams, kurie galbūt patys investicinių projektų ir nevykdo, tačiau dalį savo santaupų skiria investavimui į tokius projektus, tad investiciniai projektai atneša naudos įvairiems asmenims.

Kas yra investicinis projektas?

Investicinis projektas yra detalus veiksmų planas į kurį įeina finansai, rizikų valdymas, projekto aprašymas ir t.t. Šis investicinis projektas skirtas kapitalo investavimui su tikslu gauti ekonominę naudą. Investicinis projektas gali būti orientuotas į įvairius tikslus, pavyzdžiui, naujo gamybos įrenginio įsigijimą, nekilnojamojo turto plėtrą ar inovatyvių produktų kūrimą. Svarbu, kad kiekvienas investicinis projektas būtų gerai suplanuotas ir tinkamai įgyvendintas, siekiant maksimaliai padidinti grąžą ir sumažinti riziką. Todėl labai svarbu tinkamai pasiruošti bei įgyvendinti tokius projektus bei iš anskto numatyti galimus sunkumus bei rizikas ir pasistengti jų išvengti.

 

Investicinių projektų sritys

Investiciniai projektai gali apimti įvairias sritis, keletas pavyzdžių, kurie jums pravers svarstant apie investicinių projektų rengimą:

 • Gamyba: investicijos į naujų gamyklų statybą, esamų modernizavimą ar gamybos pajėgumų didinimą.
 • Nekilnojamasis turtas: gyvenamųjų ir komercinių pastatų statyba, renovacija, nekilnojamojo turto vystymo projektai, NT pirkimas ir pardavimas, būsto įsigijimas ir išnuomojimas ir t.t.
 • Technologijos ir inovacijos: naujų technologijų testavimas ir kūrimas, jų diegimas ir komercializavimas.
 • Infrastruktūra: transporto, energetikos, vandentvarkos ir komunikacijų infrastruktūros plėtra bei modernizavimas.
 • Paslaugos: naujų paslaugų teikimo platformų kūrimas, esamų paslaugų plėtra ir tobulinimas.

Čia yra pagrindinės investicinių projektų rūšys, tačiau jų gali būti ir daugiau. Tačiau su šiomis susiduriama dažniausiai ir dėl jų kyla daugiausiai klausimų.

 

Europos investiciniai projektai

Europos Sąjunga teikia įvairias finansavimo galimybes investiciniams projektams. ES finansavimo programos, tokios kaip „Horizontas 2020“, „Europos struktūriniai ir investicijų fondai“, „InvestEU“ ir kitos iniciatyvos, suteikia paramą inovacijų, mokslinių tyrimų, infrastruktūros ir kitų sričių projektams. Dalyvavimas ES finansuojamuose projektuose padeda įmonėms gauti papildomų resursų, skatina inovacijas ir didina jų konkurencingumą tarptautiniu mastu. Europos investiciniai projektai taip pat prisideda prie tvarios ekonomikos kūrimo, skatindami ekologiškas ir socialiai atsakingas investicijas. Raginame prieš kuriant investicinius projektus pasidomėti, kokie europos investiciniai projektai jau yra įgyvendinti, kokias sąlygas jie turėjo atitikti bei kokį finansavimą pavyko jiems gauti, jeigu pavyks, pasidomėkite ir investicinio projekto rengimo metodika, nes padarius namų darbus bus lengviau pretenduoti į investicinio projekto lengvatą 2024 metais. Tiesa, nespėjus šiais metais, bandyti galima ir kitais.

 

Investiciniai projektai Lietuvoje

Lietuvoje investiciniai projektai yra svarbi ekonomikos dalis, prisidedanti prie šalies gerovės augimo. Pavyzdžiui, „Lietuvos geležinkeliai“ įgyvendina ambicingus infrastruktūros projektus, kurie padeda modernizuoti transporto sistemą ir didinti tarptautinį konkurencingumą. Sėkmingi investiciniai projektai Lietuvoje dažnai yra paremti Europos Sąjungos fondų lėšomis, leidžiančiomis realizuoti didelės apimties iniciatyvas. Kitas sėkmingas investicinis projektas Lietuvoje yra „Vilniaus oro uosto plėtra“, kuri padidino oro uosto pajėgumus ir pagerino paslaugų kokybę. Kaip galime matyti iš paminėtų pavyzdžių Lietuvoje taip pat gausu vykdomų projektų, kurie gauna paramą. Nors šios įmonės yra didelės, tačiau įvairią paramą savo projektui gali gauti ir mažos ar vidutinės įmonės. Tam tik labai svarbu sekti informaciją dėl terminų, suprasti, kaip yra atliekamas tokių investicinių projektų rengimas, atlikti investicinio projekto efektyvumo ir rizikos vertinimą, todėl siūlome pradėti domėtis apie šiuos projektus iš anksto, mat gali reikėti ne vieno bandymo bei projekto teikimo, kol jums bus paskirtas finansavimas.

 

Reikalavimai investiciniams projektams

Investiciniams projektams taikomi tam tikri reikalavimai, siekiant užtikrinti jų sėkmingą įgyvendinimą. Pagrindiniai reikalavimai apima aiškiai apibrėžtus tikslus, detalius planus ir biudžetus, atitiktį teisės aktams bei reguliavimo normoms. Svarbu laikytis projektų valdymo metodikų ir naudoti patikrintas praktikas, siekiant užtikrinti skaidrumą ir atsakomybę. Daugiau informacijos apie reikalavimus ir teisės aktus, susijusius su investiciniais projektais, galima rasti oficialiuose šaltiniuose, pavyzdžiui, LR Ūkio ministerijos svetainėje. Šie reikalavimai užtikrina, kad norimą finansavimą investicinių projektų rengimui bei vykdymui gautų tik tos įmonės, kurios yra to vertos ir gautas lėšas panaudos tikslingai.

Teikiant paraišką dėl investicinio projekto pirmą kartą dokumentacija bei reikalavimai gali pasirodyti sudėtingai, todėl rekomenduojame kreiptis pagalbos į žmones ar įmones, kurie jau yra teikę paraiškas ir ją sėkmingai gavo arba galite samdyti profesionalus, kurie ties tuo specializuojasi ir galės jums ne tik patarti, bet už jus administruoti visą procesą. Tokia pagalba labai praverčia nenorint gaišti laiko. Ir nors tokios konsultacijos negarantuoja investicinio projekto atitikimo iškeltiems reikalavimams, tačiau tai gali padidinti šansus gauti paramą.

 

Investicinių projektų valdymas

Investicinių projektų valdymas yra kompleksinis procesas, apimantis kelias svarbias sudedamąsias dalis, kurias būtina išmanyti:

 • Projekto planavimas: apima tikslų nustatymą, išteklių paskirstymą, rizikos vertinimą ir projekto grafiko sudarymą. Labai svarbu numatyti visus galimus variantus, rizikas bei turėti kelis planus, ką darysite X atveju, ką darysite Y atveju ir t.t., nes tai padės jums kritinių situacijų metu, nes jau turėsite planą ir žinosite kaip elgtis.
 • Įgyvendinimas: veiksmų vykdymas pagal nustatytą planą, nuolatinis stebėjimas ir kontrolė. Labai svarbu, kad jūsų planas neliktų vien tik planu, svarbu jį vykdyti ir būtent taip kaip susiplanavote, žinoma, reikia atsižvelgti ir į situaciją ir prisitaikyti, nes jeigu įvyko aplinkybes, kurių nenumatėte jums ankstesnis planas bus netinkamas ir turėtumėte kuo greičiau šį investicinio projekto planą pakeisti, pritaikyti pasikeitusiom sąlygom.
 • Vertinimas: projekto rezultatų analizė, siekiant įvertinti jo sėkmę, nustatyti tobulinimo galimybes ir pateikti rekomendacijas būsimoms iniciatyvoms. Tokia analizė gali būti naudinga ir ateityje, norint gauti finansavimą dar kartą, galbūt jau kitiems investiciniams projektams.
 • Konsultacijos: rekomenduojame susirasti įmones ar fizinius asmenis, kurie teikia konsultacijas bei galėtų pagelbėti su paraiškomis. Tokios įmonės dažnai gali pagelbėti ne vien su paraiška, tačiau ir su visu projektu – yra prisidėję prie skirtingų projektų įgyvendinimo ir savo patirtimi gali pasidalinti ir su jumis.

 

Investicinių projektų rengimo metodika

Investicinio projekto rengimas gali skirtis nuo srities, pačio investicinio projekto tikslo. Tačiau dažniausiai yra taikoma standartinė metodika, norint parengti investicinį projektą. Rengimas apima kelis esminius žingsnius:

 1. Idėjos generavimas: pradinės idėjos suformulavimas ir jos pagrįstumo įvertinimas. Norint sugeneruoti iš ties unikalią idėją tam galite pasitelkti įvairias metodikas bei įrankius, pavyzdžiui dixit korteles, kurias galima pasitelkti, kaip inspiracijos šaltinį. Taip pat idėjų generavimui naudinga pasikalbėti su savo tiksline auditorija, klientu, kuriam bus skirtas šis projektas, jūsų kuriamas produktas ar paslauga.
 2. Galimybių studija: projekto vertinimas, įskaitant rinkos analizę, ekonominės naudos vertinimą ir rizikos analizę. Šioje dalyje reikės išsamesnės analizės, skaitymo bei domėjimosi.
 3. Projekto planavimas: detalus veiksmų plano, biudžeto ir grafiko sudarymas, išteklių paskirstymas. Nepulkite iš karto šįgyvendinti projekto, tinkamas planas gali sutaupyti labai daug jūsų laiko bei lėšų, todėl gerai pasiruošti yra būtina.
 4. Įgyvendinimas: praktinis projekto vykdymas, įtraukiant visus reikalingus resursus ir veiksmus.
 5. Vertinimas: rezultatų analizė ir ataskaitų rengimas, siekiant įvertinti projekto sėkmę ir nustatyti galimus patobulinimus.

Investicinių projektų rengimas reikalauja kompetencijos ir patirties, todėl dažnai šį procesą vykdo specialistai arba konsultacinės įmonės.

 

Investicinių projektų pavyzdžiai

Investicinis projektas pavyzdys gali būti įvairių sričių. Pavyzdžiui, infrastruktūros plėtra, tokia kaip naujų tiltų ar kelių statyba, gali ženkliai pagerinti transporto srautų efektyvumą bei atnešti ekonominės naudos ne tik vienam verslui ar miestui, bet ir visai šaliai, nes dėl geresnės infrastruktūros ir greitesnio bei patogesnio susisiekimo tarp taško A iki taško B gali padidėti ne tik eksportas bei inportas, bet ir tranzitu keliaujančios prekės. O tai aktyvina ekonomiką bei gerina gyvenimus. Kitas pavyzdys yra startuolių investicijos, kur rizikos kapitalo fondai investuoja į technologijų įmones, siekdami skatinti inovacijas ir gauti pelną. Investuotojams yra daugybė galimybių rinktis iš įvairių sričių, atitinkančių jų investavimo strategijas ir rizikos toleranciją. Tokie investiciniai projektai dažnu atveju yra labai rizikingi, nes tik maža dalis startup’ų nebankrutuoja ir iššauga į normalius didelius verslus, tačiau jeigu jau išauga, tai investuotojams uždirba labai didelę grąžą. Investicinių projektų pavyzdžių galima sugalvoti ir daugiau, tačiau šių kelių turėtų užtekti susidaryti pirminį vaizdą ir suprasti, kad investiciniai projektai tai yra kažkokio verslo kūrimas su tikslu kurti kažką naujo arba pagerinti, patobulinti bei padidinti našumą ir gamybos pajagumus, sumažinti sąnaudas ar kokiu nors kitu būdu optimizuoti bei inovuoti verslą.

 

investicinis-projektas

 

Investicinio projekto lengvata 2024

2024 metais vyriausybė siūlo įvairias lengvatas investiciniams projektams, siekiant skatinti verslo investicijas ir ekonomikos augimą. Viena iš svarbiausių lengvatų yra apmokestinamojo pelno sumažinimas dėl vykdomo investicinio projekto. Ši lengvata leidžia įmonėms sumažinti mokestinę naštą ir skatina tolesnes investicijas, suteikiant galimybę reinvestuoti sutaupytas lėšas į naujus projektus ar veiklos plėtrą.

Visas investicinių projektų lengvatas galima rasti Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos puslapyje, taip pat daugiau informacijos rasite ir VMI svetainėje bei mokesčių sufleryje. O jeigu susidursite su neaiškumais arba nepavyks rasti reikiamos informacijos – susisiekite su VMI ar LR Ekonomikos ir inovacijų ministerijos puslapyje nurodytais kontaktais ir pasikonsultuokite ir išsiaiškinkite, kas jums neaišku, nes tai padidins jūsų galimybes gauti finansavimą tokio projekto įgyvendinimui.

 

Investicinių projektų efektyvumo ir rizikos vertinimas

Investicinio projekto efektyvumo ir rizikos vertinimas yra svarbus procesas, leidžiantis nustatyti projekto sėkmės tikimybę ir galimus iššūkius. Efektyvumo vertinimas apima projekto rezultatų ir naudos analizę, siekiant įvertinti, ar projektas atitinka nustatytus tikslus ir ar yra ekonomiškai pagrįstas. Rizikos vertinimas padeda nustatyti galimus iššūkius ir sukurti strategijas jų valdymui, siekiant sumažinti projekto nesėkmės tikimybę ir užtikrinti jo sėkmingą įgyvendinimą. Toks vertinimas yra atliekamas norint tinkamai išanalizuoti bei priimti ekspertinį nutarimą, kuriam investiciniam projektui yra verta suteikti finansavimą, kurie iš visų pateiktų projektų gaunamas lėšas panaudos efektyviausiai ir atneš didžiausią naudą tiek valstybei, tiek ekonomikai, tiek ir visai visuomenei. Be tokio vertinimo būtų labai sunku, o galbūt net ir neįmanoma tinkamai paskirstyti lėšų.

 

Efektyvumo-vertinimas

 

Investavimo projektas - Profitus

Investavimo projektas „Profitus“ yra inovatyvi platforma, suteikianti galimybę investuoti į nekilnojamojo turto projektus. „Profitus“ leidžia investuotojams pasirinkti projektus, atitinkančius jų investavimo tikslus ir rizikos toleranciją. Tai užtikrina efektyvų ir pelningą kapitalo panaudojimą, padedant investuotojams diversifikuoti savo investicijų portfelį ir gauti stabilias pajamas iš nekilnojamojo turto projektų – investuotojams yra mokamos fiksuotos metinės palūkanos už tai, kad jie paskolina lėšas NT vystytojams jų investicinių projektų įgyvendinimui. Tai gali būti daugiabutis, komercinės patalpos, plovykla ar kitas projektas, kuriam reikia finansavimo, norint jį sėkmingai užbaigti. Verslai skolinasi per sutelktinio finansavimo platformas savo projektams, norėdami lėšas gauti greitai bei lankstesnėmis sąlygomis nei tai siūlo bankai ar kitos finansų institucijos. Tad žmonės, kurie patys nenori ar negali užsiimti investiciniais projektais yra kviečiami prisidėti prie tokių projektų savo kapitalu ir už tai uždirbti.

Apibendrinant, investiciniai projektai yra svarbi ekonomikos dalis, padedanti įmonėms plėstis ir inovuoti verslo procesus bei patį verslą. Tinkamas investicinių projektų valdymas, efektyvumo ir rizikos vertinimas yra būtini siekiant sėkmingų rezultatų ir ilgalaikės naudos. Investiciniai projektai ne tik skatina verslo augimą, bet ir prisideda prie visuomenės gerovės ir tvaraus vystymosi.